a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adicing elit ut ullamcorper. leo, eget euismod orci. Cum sociis natoque penati bus et magnis dis.Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Leo, eget euismod orci. Cum sociis natoque penati bus et magnis dis.Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet.

我们需要你,就像电脑需要cpu

内容正在迎来一个黄金时代,内容2.0时代、内容付费、内容升级、内容合伙人等概念铺天盖地的被提出,无论是传统的媒体迫切的需要新媒体运营人才来抗衡今日头条、微信公众号等新媒体的冲击,还是知乎、豆瓣、网易等老牌内容平台提出“内容合伙人”计划,邀请大量的内容创作者,特别是作家、诗人进行内容生产和内容付费的合作。

这样的环境里,内容的价值被重新审视,对应的,是内容人才的价值被重新重视。在这个资本和内容平台疯抢内容创业者的时刻,内容生产者出现了“饥荒”。但和学校里毕业的接受过完整相关专业培训的人才不同,资本和内容平台需要的是有潜质甚至已经成熟的内容生产者。

符合条件的内容生产者数量稀少,就意味着人才价值的提升。据拉勾网和BOSS直聘提供的数据显示:2017年,超过1万家遍布各行业的企业都在招聘内容相关岗位,内容总监2016年的平均薪酬是2014年近两倍,其他内容岗如内容运营、内容专员、内容产品经理等的薪酬也呈快速增长趋势。

说了这么多,无非是佐证一个观点:内容生产者的价值正在回归。

对于宁波这座在打造文创产业的城市,他所需求的内容人才又是怎样的呢?无咖君和宁波的几家自媒体进行了沟通,得到了一些需求:

看宁波:最基础的是能独立的完成一篇文章的构思与写作,平台会承接一部分的广告作为变现方式。在这种情况下,内容的生产者就有了两种不同方向需求:一是解决问题的能力,商务和商家不可能帮你把内容都构思好,而且商家总是喜欢硬广的,这就会和平台的形象产生冲突;一是学习能力,不同的商家需求会涉及不同的领域,内容生产者需要在尽量短的时间里获取相关的知识,并且结合平台的用户写出符合双方需求的内容。

宁波无线公交:情商高,有趣好玩,能发现生活中各种吸引人的点。我们更愿意接受一个能接受多线程工作的人,货真说是优秀的逻辑能力。他能清晰的判断哪种任务最为优先,推进不同的任务并且互不干扰。除此之外,我们也非常欢迎内容创业者的加入,把我们作为他们展示优质内容的一个平台。

知否宁波:除了常说的有趣、会写文字之外,更希望能拥有一定的摄影和修图技能,对于创业公司来说,总是希望员工能多技能,一个顶两个用。

宁波人物:善于观察,能发觉人物身上的亮点或者说是故事。我们的平台围绕人物展开,通过人物的故事去展现不同的社会现象或是各类值得思考的问题。所以对内容的要求就是要精准。另外的需求就是比较套路了,如有好奇心、愿意去接触新鲜的事物等。

对于内容平台来说,内容生产者就是cpu,能够持续的带来内容,保持平台对用户的吸引力,在此基础上才有去变现的资格。那你需要怎样的内容人才呢?欢迎留言,说不定,就促成了平台和人才的对接。

 

Post a Comment